دویدن برعکس چه فوایدی دارد

دویدن برعکس چه فوایدی دارد

دویدن برعکس و فواید آن

این نوع دویدن که غالبا در برنامه ریزی تمرینی ورزشکاران حرفه ای گنجانده می شود می تواند با درگیر کردن عضلات کم کارتر در زندگی روز مره و تقویت بیشتر آنها موجب جلوگیری از آسیب دیدگی گردد.

دویدن برعکس چه فوایدی دارد

دویدن برعکس و فواید آن

این نوع دویدن که غالبا در برنامه ریزی تمرینی ورزشکاران حرفه ای گنجانده می شود می تواند با درگیر کردن عضلات کم کارتر در زندگی روز مره و تقویت بیشتر آنها موجب جلوگیری از آسیب دیدگی گردد.

دویدن برعکس برای چه ورزش هایی بیشترین کارایی را دارد

تمرین دویدن برعکس برای ورزشکاران رشته های فوتبال، بسکتبال، تنیس و …که در حین مسابقات ورزشی، مسافتهایی را به صورت برگشت به عقب باید طی کنند بسیار حائز اهمیت است زیرا این نوع تمرین می تواند باعث افزایش تعادل و کارایی بهینه حرکات رو به عقب و هم چنین کاهش زمان عکس العمل گردد.

http://AryaBody.ir

فواید دویدن برعکس

این نوع دویدن باعث افزایش بهینه فعالیت های قلبی – عروقی می شود و در ضمن تا 30 درصد بیشتر از دویدن به سمت جلو انرژی مصرف می کند.

چه نکاتی را باید در دویدن برعکس رعایت کنیم

  • برای انجام این نوع تمرین باید مراقب باشید که در هنگام تغییر مسیر دچار آسیب نشوید زیرا احتمال زمین خوردن در این مواقع زیاد است.
  • برای انجام دادن این نوع دویدن حتما نیازی نیست که ورزشکار حرفه ای باشید، همه افراد با رعایت استاندارهای خاص می توانند از مزایای این نوع از الگوی دویدن بهره مند گردند.
  • همچنین این نوع دویدن می تواند تمرین مناسبی برای انقباضات بیشتر عضلات ساق پا و سینه ای بزرگ می باشد.